Magne Støvern
Stilling:
Redaktør for Norsk Strategi
Adresse:
Kjellengveien 16
3125 Tønsberg
Telefon:
+47 9215 2430
Diverse informasjon:

Magne Støvern har bred erfaring med operasjonalisering av strategi gjennom etablering av styringsløsninger og anvendelse av disse for forbedringer. 

Sentralt i dette ligger analyse og hvordan data best kan drive frem forbedringer. Mange har også erfaring med å etablere løsninger som er målbare og som naturlig understøtter stigende målbilder.

Magne har erfaring fra undervising ved Handelshøyskolen BI (Høyere Revisorstudium, Master of Management og Sviviløkonomutdanningen), NITH (Analyse av store mengder data) og som foredragsholder for flere arrangører av konferanser for styring.

Magne er utdannet siviløkonom og informasjonsviter og har erfaring fra privat og offentlig sektor som konsulent og ansatt.