Norsk Strategi har som formål å bidra til at flere kan bli enda bedre på å operasjonalisere strategi gjennom prosjekter og rammeverk som justeres for stadig bedre ytelse. 

Norsk Strategi fokuserer på å øke konkurransedyktighet gjennom bedre sammenheng mellom strategi, styring og resultater. 

Norsk Strategi ønsker å få frem metoder og rammeverk som kan være en god hjelp i arbeide med operasjonalisering av strategi og som understøtter kontinuerlig forbedring.