LØSNINGER

For å bidra til å løse utfordringene til privat og offentlig sektor må bla disse områdene, og samspillet mellom dem, vurderes:

 • Analyse og strategi
 • Styring og ledelse
 • Verdikjede og prosesser
 • Teknologi og arkitektur
 • Endring og innovasjonPhoto: @rawpixel -unsplash.com

GEVINSTER
Måling av gevinster gjennom ulike teknikker kan gi oss kunnskap om hva som fungerer bra og målbar nåverdi. I tillegg vil vi også se på hvordan man best kan gjennomføre og styre prosjekter og porteføljer effektivt. Gevinster vi ha erfaring med for ulikevirksomheter inkluderer:

 • Økt produktivitet og økt salg
 • Økt tilfredshet blant ansatte
 • Økt presisjon i styring
 • Bedre styringsinformasjon
 • Raskere gjenbruk av gode løsninger
 • Raskere og hyppigere datafangst og sammenstilling av kritisk informasjon
 • Økt kontekstrelevans i styringsløsningene
 • Mer effektiv ressursbruk
 • Reduserte kostnader

Gevinstene vil variere fra en virksomhet til en annen. Noen får mindre forbedringer og styrer unna det som ikke er bra nok. Andre får mer betydelige gevinster. Ved å måle før gjennomføring av prosjekter og etter at de har avlevert kan man utvikle beste praksis. Sammenligningen mellom disse gjøres via utprøvde måleverktøy som gir konkret kunnskap om hva en endring har tilført av verdi.