STADIG FLERE OG RASKERE ENDRINGER

Vi må stadig forholde oss til nye faktorer og flere endringer i tiden som kommer. Mange av oss har nylig vært gjennom en omstilling til GDPR som har krevd ressursbruk både på teknologi, advokater, ansettelser og innleie av konsulenter. 

Utfordringene varierer fra bransje til bransje. I bank ser vi nå at Open Banking (PSD2) åpner en rekke problemstillinger hvor dagens store banker i større grad må åpne opp for at andre kan bruke data for å bygge nye tjenester i direkte konkurranse med bankene selv. 

I statlig sektor ser vi at kravene opprettholdes til ytelse samtidig som det pålegges kostnadskutt. Dette skaper utfordringer som må løses gjennom bedre effektivitet, bedre utnyttelse av teknologi, automatisering, mindre overlapp og dobbeltarbeid, mer selvbetjening osv. 

Utfordringer som må løses kan eksempelvis variere i forhold til hvor kritiske de er, hvor stor påvirkning de kan få og om utfordringene kan forebygges. Fra organisasjonsendringsteori er det å etablere en "Burning Platform" sentralt. Når dette er gjort så vil dette drive frem gode løsninger raskere.

Photo: Unsplash.com - @hush52